Skip to main content

Renovatie en transformatie

Renovatie en transformatie in woning- en utiliteitsbouw stelt aparte eisen aan ontwerpen, installaties en systemen.

Woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers vragen ons mee te denken in oplossingen. We dragen bij aan betere begrotingen, besparingen en stroomlijning in de uitvoering.

Grootschalige renovaties doen we in de hotel- en diensten sector. transformatie van bestaande objecten naar studentenhuisvesting valt daar ook onder. Onze mensen kennen het belang van strakke opleverdata. Bijna alle soorten renovaties zijn complex en vergen een goed ingespeeld team. Ervaring in renovatie is onmisbaar, net zoals slim denken en doen. Want technische problemen worden vaak ‘in het werk’ opgelost. Renoveren en transformeren vergt een aparte mentaliteit en creativiteit. Onze renovatie en transformatie teams hebben de kennis, de ervaring. We zorgen dat het altijd werkt.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.